k6福利第一官方导航免费播放

k6福利第一官方导航免费播放

若兼外感,必有外感可征。瘟疫证中有此一证。

由上而中而下,阴根于阳,故由上而趋下,此阴阳互为其根,一元之消息也。 若面赤而饮滚,兼见唇舌青光,此是寒邪犯于心也,急宜扶阳。

硝、黄沾口,畏攻神即飘扬。久病暴脱,亦有此脉象,不可不知。

天之功用,全在于地。因寒而致者,由外感寒邪,从太阳而入少阴。

然利汤欲生,少水而多取汁。中指胃,胃与脾为表里也。

况饮食减少,生化机微[1],天真之液不能如常流注,学者须知,切切不可见其经之后至,而即以通套等法施之。其人或常自汗不止,或夜多盗汗,或常流鼻血,或偶吐血,或多泄水,或饮食减少。

Leave a Reply